Általános Szerződési Feltételek

Vásárlási szerződés

 (A Zucceri.hu online áruházában (www.zuccheri.hu) elektronikus úton megrendelést leadó vásárlók részére)

 1. Általános rendelkezések

A Zuccheri áruház a Piknik Csemege Kft.  (6726 Szeged, Szent-Györgyi A. u. 3 .sz.; adószám: 23596766-2-06) interneten elérhető termékkatalógusa, amely a Piknik Csemege Kft. által forgalmazott élelmiszer  termékeket kínálja eladásra. A webáruházon keresztül történt elektronikus rendelésleadással a jelen dokumentumban leírt feltételek szerint vásárlási szerződés jön létre a Piknik Csemege Kft. és a rendelést leadó cég ( továbbiakban megrendelő ) között. A vásárlási szerződést a Piknik Csemege Kft.  írásban megkötött szerződésnek tekinti, amelyet a rendelésszámon iktat, és a megrendelés teljesítésétől számított 6 hónapig  tárol. A megrendelő a rendelés leadásának véglegesítésekor fogadja el ezen szerződés feltételeit. A Piknik Csemege Kft. kijelenti, hogy mind a webáruház működtetéséhez, mind a termékek értékesítéséhez, mind pedig a kiszállítási tevékenység végzéséhez az összes jogszabályban előírt szakhatósági engedéllyel rendelkezik.

 

 2. Szerződő felek azonosítása

 A vásárlási szerződés a Piknik Csemege Kft. ( 6726 Szeged, Szent-Györgyi A. u. 3 .sz.; adószám: 23596766 -2-06 ) , mint eladó, és a megrendelő, mint vevő között jön létre. A Piknik Csemege Kft.  csak a www.zuccheri .hu oldalon, a cég logójával és adataival jól felismerhetően azonosított internetes katalóguson keresztül leadott rendelésekért felel.  A megrendelő a regisztrációs adatlap kitöltésével adja meg vásárlási adatait, amelyeket minden egyes rendelés leadásánál lehetősége van módosítani, és a Piknik Csemege Kft. ezeknek megfelelően teljesíti a megrendelést és állítja ki a számlát. A hibás vagy hamis adatok megadásából eredő károkért minden felelősség a megrendelőt terheli. A Piknik Csemege Kft.  a nyilvánvalóan hibás vagy hamis regisztrációt jogosult törölni, továbbá kétség esetén a megrendelő valódiságát jogosult ellenőrizni .

 

 3. Árak és termékinformáció

 A www.zuccheri.hu oldalon a terméklistában és a termékek adatlapján feltüntetett ár az adott termék végső átadási ára, amelynek érvényessége kizárólag az adott megjelenés időpontjára vonatkozik. Amennyiben a megrendelő megrendelést ad le egy termékre, úgy az eladó kötelezi magát, hogy a kiválasztott terméket a megrendeléskor érvényes végső fogyasztói áron szállítja ki a megrendelőnek . Ezt az árat a megrendelésre küldött visszaigazolás tartalmazza. A webáruházban a termékek adatlapján feltüntetésre kerülnek a termékkel kapcsolatos tudnivalók, biztonsági és fogyasztást segítő információk, amelyek az előzetes tájékozódást segítik . A megrendelő által megvásárolt (átvett) termék csomagolása tartalmazza mindazon tájékoztatásokat, amelyek az adott termékre jellemzőek, mind az összetételét, mind pedig a használatát és felhasználását illetően. A megrendelő a termék átvételét követően köteles az említett tájékoztatást alaposan elolvasni és megismerni.  A megrendelő az eltérő tulajdonságú terméket nem köteles átvenni. Amennyiben valamely rendelés vagy rendelések bármilyen okból módosításra, összevonásra kerülnek, a módosított rendelésre a módosítás időpontjában érvényes  kondíciók vonatkoznak.

 

 4. Piknik Csemege Kft.  felelősségvállalása

 A webáruház működésével, és a kiszállítással kapcsolatos tudnivalók a webáruház vásárlási információk menüpontjában olvashatók. Piknik Csemege Kft.  vállalja, hogy a fent jelzett dokumentumban leírtakat magára nézve kötelezőnek tekinti és azok teljesüléséért mindent elkövet. A Piknik Csemege Kft.  elfogadja, és magára nézve kötelezőnek tekinti a SZEK.org etikai kódexét, amely elérhető a www.SZEK.org oldalon: ( http://www.szek.org/content/media/www/mediastore/0/639/131/szek - etikai - kodex.pdf ) Megrendelő kijelenti, hogy a dokumentumok tartalmát ismeri és tudomásul veszi.

 

 5. A megrendelő felelősségvállalása

 Megrendelő tudomásul veszi, hogy a megrendelés leadása részéről ajánlatnak minősül, melyhez kötve van. Megrendelő rendelése(i) jóváhagyásával jelen szerződést elfogadja, és az itt leírtak be nem tartásával szerződésszegést követ el, melyért jogi felelősség gel tartozik. Megrendelő vállalja, hogy az általa jóváhagyott rendelésekben megrendelt árut tartalmazó küldemények átvételéről és kifizetéséről gondoskodik az általa választott szállítási és fizetési módoknak megfelelően. Amennyiben a küldemény kézbesítése a megrendelő hibájából meghiúsul, az ebből eredő többletköltségeket a megrendelő megtéríti a Piknik Csemege Kft.  számára.

 

 6. A szerződés hatálya

 Jelen szerződés a megrendelés jóváhagyásával lép hatályba, és a megrendelés teljesülésével zárul le. Folyamatos rendelés esetén a szerződés mindaddig hatályban marad, amíg felek összes egymással szembeni követelése nem teljesül. A Piknik Csemege Kft.  rendszere minden érvényes rendelésnek automatikusan rendelésazonosító - számot (rendelésszámot) ad, melyet a jóváhagyást követő oldalon, illetve a megrendelő által.